Mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay “water work,” ang hydroponics ay ang pagpapatubo ng halaman ng walang lupa kaya ito ay tinawag na “soil-less production.” Gumagamit ang hydroponics set-up ng nutrient solution na nagpo-promote nang mabilis na paglaki ng iba’t ibang halaman.
 
Upang malaman ang mga hakbang paano gumawa ng hydroponics set-up para sa herbs, narito ang isang infographic base sa pag-aaral na isinagawa ng University of the Philippines Los Baños-Institute of Plant Breeding na sinuportahan naman ng DA-Bureau of Agricultural Research.
 
Maraming salamat!