Ang pag-iimbak o pagsisinop ay mahalaga upang masiguro na dekalidad ang inaning palay. Mahalaga din ito upang hindi mabasa ang mga ani.
Panoorin sa livestream sa October 14, 2 p.m., ang tamang pagsisinop ng palay dito sa #PalayAralan.