Sa lahat po na magniniyog ng Rehiyon Dose, hinihikayat po kayong magparehistro sa NATIONAL COCONUT FARMERS' REGISTRY SYSTEM (NCFRS).

Maaring magparehistro sa Philippine Coconut Authoritt-North Cotabato na matatagpuan sa Reyes Building, Barangay Balindog, Kidapawan City at dalahin ang mga sumusunod na requirements na nakapaloob sa poster o litrato.

Kung may access sa internet maaari rin po kayong magparehistro sa link na ito:
http://bit.ly/magniniyogakosaregion12...