Mga Ka-Agri, gusto mo bang malaman ang kasalukuyang estado ng dairy industry sa Rehiyon Dose? Gusto mo bang matuto ng dairy production?