#ASFUpdates | As of 29 March 2021

Narito ang pinakahuling ASF Zoning Status ng mga probinsya at mga munisipyo/siyudad na nakapaloob dito magmula noong Marso 24 hanggang 29, alinsunod sa National ASF Zoning and Movement Plan.

Para sa karagdagang impormasyon ng pinakahuling zoning status ng bawat lugar, bisitahin ang link na ito: https://drive.google.com/.../1kCJ2hBKfgbAeyD.../view...